Volg ons op social media!

Programma Plant The Future Diner 2023

Dit was het inspirerende programma van 2023

Doe jij mee om het Plant The Future Diner 2024 ook weer tot zo’n groot succes te maken?

LOCATIE: Nieuwspoort

Het is niet langer de vraag óf we een transitie naar een meer plantaardig eetpatroon moeten maken, maar hoe en wat die transitie precies inhoudt. Wat nog te weinig aan de orde komt, is gezondheid. De eiwittransitie gaat niet alleen over duurzaamheid maar ook hoe het bij kan dragen aan gezonde eetpatronen. Meer plantaardige consumptie biedt namelijk enorme kansen voor gezonde eetpatronen. De eiwittransitie moet gezondheid als voorwaarde hebben: first time right. Daarom gaan we op 12 oktober tijdens het Plant The Future Diner met relevante stakeholders het gesprek aan over hoe we Plantaardig het Gezonde Normaal kunnen maken. Tijdens het diner gaan we in gesprek over hoe we dat gaan invullen en wie daarin welke rol heeft. Voordat we kunnen genieten van een heerlijke plantaardige maaltijd bereid door The Farm Kitchen, worden we gevoed door inspirerende sprekers.

Het hele programma wordt aan elkaar gepraat door de leukste moderator van Nederland: Harm Edens. Nieuw dit jaar is dat we voorafgaand aan het diner een middagprogramma hebben!

Het middagprogramma

Key note Jaap Korteweg: gezondheid als een blinde vlek in de eiwittransitie?


Het programma wordt gestart door key note Jaap Korteweg (Those Vegan Cowboys) die het bredere plaatje schetst van de eiwittransitie. Om naar een houdbaar voedselsysteem te komen is de eiwittransitie een belangrijke transitie. Het raakt aan de planetaire grenzen waar gelukkig al veel aan wordt gedaan. Maar nu moet ook het gezondheidsaspect meer aan bod komen. Welke barrières of nuances in ‘het gezondheidsverhaal’ zijn er ten opzichte van de eiwittransitie?

Panel 1: gezondheid als uitgangspunt van de eiwittransitie

Het programma vervolgt met het eerste panel dat zich richt op gezondheid als het uitgangspunt voor de eiwittransitie. We laten experts op het gebied van gezondheid bespreken hoe de eiwittransitie en gezondheid nauw met elkaar verweven zijn. De panelleden zijn:

Sascha
Verbruggen

kinderarts Erasmus MC

Wendy
Walrabenstein

PAN Nederland

Charlotte
Linnebank

Directeur Questionmark

Petra Verhoef (Directeur Voedingscentrum): kijk van het Voedingscentrum op gezonde en duurzame voeding

Directeur van het Voedingscentrum Petra Verhoef neemt ons mee in hoe het Voedingscentrum aankijkt tegen gezonde en duurzame voeding. We zijn benieuwd: hoe is dit vertaald in de Schijf van Vijf én in de richtlijn voor de eetomgevingen? Wat zou overheid/politiek moeten doen om een meer plantaardig eetpatroon te stimuleren? Maar ook: wat ziet Voedingscentrum als hun eigen rol?

Panel 2: eiwittransitie en gezondheid in de praktijk

Na de inzichten van het Voedingscentrum komt het tweede panel aan bod. Hierbij ligt de nadruk op het toepassen van de eiwittransitie en gezondheid in de praktijk. We zijn benieuwd hoe organisaties bezig zijn met de link tussen meer plantaardig en gezondheid.

Jan
Buining

Oprichter TastyBasics

André
Hoogendijk

Directeur BO Akkerbouw

Lili
Genee Pirayesh

Vullen of Voeden

Bodine
Baan-van klaveren

Koppert Cress

Lucas Simons en Natascha Kooiman: stap voor stap naar plantaardig het gezonde normaal

Het middagprogramma wordt afgesloten door Lucas Simons (directeur New Foresight) en Natascha Kooiman (Kwartiermaker eiwittransitie en voedselomgeving Transitiecoalitie Voedsel). Zij laten zien: het kan, maar er zijn nog barrières die in de weg staan. Lucas Simons zal de ontwikkelingen van gezondheid binnen de eiwittransitie plaatsen in het transitieperspectief. Na een korte uitleg van de TransMissie theorie zal hij reflecteren waar we nu staan in de transitie. En wat moet er nu gebeuren? Dat is de brug naar Natascha Kooiman. Zij zal duiden hoe de Transitiecoalitie Voedsel de transitietheorie gebruikt om te komen tot strategische plannen en uitvoering voor de eiwittransitie. Zij geeft aanbevelingen voor de praktijk die voortkomen uit de transitietheorie. Bovendien neemt ze de aanwezigen mee in de activiteiten van de Transitiecoalitie Voedsel (zoals de actieagenda) en laat zien hoe dit past in de fase van de eiwittransitie waar we nu in zitten.

Lucas
Simons

directeur New Foresight

Natascha
Kooiman

Transitiecoalitie Voedsel

Het avondprogramma

Na een rijk inhoudelijk programma worden de gasten uitgenodigd om plaats te nemen aan de dinertafel, waar in een sfeervolle setting verder gesproken kan worden over Plantaardig het Gezonde Normaal. 

Tijdens het plantaardige diner zullen keynote speakers de gasten van inspirerende woorden voorzien en presenteert Natascha Kooiman het rapport ‘Maatschappelijke impact van eiwittransitie’. Een onderzoeksrapport van Wageningen Economic Research waar de Transitiecoalitie Voedsel als deelnemer heeft bijgedragen aan de Publiek Private Samenwerking ‘True Price: van inzicht naar actie’. 

Wij kijken er naar uit jullie te ontvangen en met jullie samen weer een stap te zetten naar Plantaardig het Gezonde Normaal!