Volg ons op social media!

Terugblik: Plant The Future Diner 2022

Tijdens het tweede Plant The Future Diner, op 13 oktober 2022 in Nieuwspoort, onderstreept Minister Adema zich te willen inzetten voor de kabinetsdoelstelling rond ons eetpatroon, namelijk een 50/50 verhouding plantaardige/dierlijke eiwitten. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, benadrukt tijdens deze avond de rol van de voedselomgeving in de eiwittransitie. Deze oproepen vinden veel steun aan de tafels waar bedrijfsleven, banken, supermarkten, boeren, wetenschap, NGO’s en politici van verschillende partijen zich hebben verzameld op initiatief van de Transitiecoalitie Voedsel (TcV). Onder de noemer ‘Plantaardig het Nieuwe Normaal’ wordt aan de tafels nagedacht over de oproep van TcV kwartiermaker Natascha Kooiman om tot concrete maatregelen te komen. Jonathan Karpathios, Chef van The Farm Kitchen, laat de gasten aan tafel proeven hoe we zonder vlees, vis en zuivel naar een lekker en toekomstbestendig voedselpatroon kunnen.

Sprekers

Natascha
Kooiman

Eva
van Esch

Marieke
Koekkoek

Piet
Adema​

Steven
IJzerman

David
Fousert

Frans
Timmermans

Tjeerd
de Groot

Hans
Meeuwis

J. Karpathios
en X. ​Meijer

Maarten
van Gestel

Bart
Grobben

Kirsten
de Wrede

Fabiano
Giavarra

Pieter
Grinwis

“We zijn in een nieuwe fase aangekomen. De tijd van agendasetting wordt nu langzamerhand een tijd van het komen tot concrete acties, maatregelen en wet- en regelgeving. Koplopers moeten worden beloond en achterblijvers moeten worden gestimuleerd.”

Natascha
Kooiman

Minister Adema

“De eiwittransitie heeft een belangrijke rol in de landbouw van de toekomst. De hele keten moet die transitie helpen vormgeven zodat de boer ook een verdienmodel heeft. Ik ga me inzetten voor de eiwittransitie en de kabinetsdoelstelling van 50% plantaardige consumptie. We hebben iedereen nodig, ik wil ook met alle sectoren in gesprek dus blijf me aan mijn jasje trekken.” – Piet Adema, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Frans Timmermans

Keynote speaker van de avond was Frans Timmermans, vicepresident van de Europese Commissie.

Hij benadrukt de link tussen de eiwittransitie (de overgang naar een eetpatroon met minder dierlijk en meer plantaardige eiwitten) en de voedselomgeving (aanbod, reclame en straatbeeld):

The problem is however, that Europeans live in a food environment that neither encourages nor facilitates healthy and sustainable diets.” De Europese Commissie werkt aan die voedselomgeving: “We [the European Commission] are preparing legislation to ensure that healthy and sustainable produced food is widely available, easily accessible, and affordable.”

The Farm Kitchen is partner van het Plant The Future Diner.
Zij hebben als missie: nurturing good soil, good food, good people.

Jonathan Karpathios & Xander Meijer

Kirsten de Wrede

Kirsten de Wrede is sinds juni 2022 wethouder van de gemeente Groningen en de eerste wethouder in Nederland met de eiwittransitie in haar portefeuille. Wij waren blij met haar aanwezigheid zodat zij ons kon meenemen in het concretiseren van één van onze tien punten in het tienpuntenplan: neem voedselomgeving als focus voor aanpak eiwittransitie en zorg voor wet- en regelgeving ter bevordering van de eiwittransitie en een gezonde en duurzame voedselomgeving.

“Ekoplaza maakt bewuste keuzes in aanbod en promotie van het plantaardige alternatief en probeert de consument hiermee naar een meer plantaardig eetpatroon te bewegen. De politiek kan meer doen om een dergelijke koploperstrategie te belonen, o.a. door financiering beschikbaar te stellen om bijvoorbeeld impact te monitoren en te sturen op resultaten in lijn met de 50/50 doelstelling voor ons eetpatroon”

Steven IJzerman – Kwaliteitsmanager Udea

Steven IJzerman

Maarten van Gestel

Maarten van Gestel is Facilities specialist bij Booking.com. Booking.com is een grote werkgever die bezig is met werknemers duurzamer, plantaardiger en gezonder te laten eten op het werk. Tijdens zijn pitch vertelde hij over zijn plannen en de barrières die zij ervaren.

“Een gezonde, duurzame en meer plantaardige lunch wordt eerder geaccepteerd als de werkgever een fikse korting mag geven of de gehele kosten op zich neemt. Dit is een behoorlijke kostenpost, maar wel noodzakelijk om te komen tot gezondere medewerkers. Ondersteuning vanuit de overheid om dit belastingtechnisch interessanter te maken voor de werkgever zou andere werkgevers kunnen motiveren ook voor duurzame en gezonde werklunches te gaan” – Fabiano Giavarra, verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen Schneider Electric.

Fabiano Giavarra

David Fousert

“De plantaardige revolutie biedt volop kansen voor ons als bedrijf, voor onze boeren, de akkerbouwsector en Nederland. Wij zijn onderdeel van de oplossing en hebben van de overheid een integrale aanpak nodig, door de ketens heen. Duidelijke keuzes maken en vooral samenwerking.” – David Fousert, CEO Avebe

“De Toekomst is Plant. Dat gaan we alleen realiseren door samen te werken met elkaar. En niet tegen elkaar. Ketenpartners, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijk middenveld (NGO’s).” – Hans Meeuwis, CEO Cosun

Hans Meeuwis

Bart Grobben

Bart Grobben van de Nieuwe Melkboer vertelt hoe zijn bedrijf van traditioneel melkveebedrijf is omgeschakeld naar een sojaproducent. Grobben benadrukte dat er noodzaak bestaat om de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten op wereldniveau in balans te brengen, maar ook dat juist Nederland in een luxepositie zit om te bewerkstelligen. Grobben werkt samen met FrieslandCampina die daarmee de noodzaak van een inzet op ook plantaardig laat zien.

“Geef ons [boeren] de middelen en de tijd en van Nederland een plantaardige (eiwit) hoofdrolspeler maken is een peulenschilletje!”.

Tweede Kamerleden

 

Tweede Kamerleden Eva van Esch (PvdD), Tjeerd de Groot (D66), Marieke Koekkoek (Volt) en Pieter Grinwis (CU) gaven elk op één van de sprekers een reactie. Zij reageerde dat ze zich wilde hard maken voor aangedragen oproepen voor de politiek.
De oproepen voor de politiek waren de aanpassing van de Wet Loonbelasting, een duurzamere en gezondere voedselomgeving, afschaffing van de btw op groente en fruit, het verminderen van reclame (voor dierlijke producten) buiten de Schijf van Vijf en verplichte bijmenging van duurzame en plantaardige grondstoffen.

Meer weten? Neem contact op met ons .

Deelnemers

De deelnemende organisaties worden hiernaast weergegeven:

Terugblik 2022