Volg ons op social media!

Transitiecoalitie Voedsel

De omslag naar een nieuw landbouw- en voedselsysteem, dat is waar Transitiecoalitie Voedsel (TcV) naartoe werkt. Dit doen wij als coalitie van Nederlandse koplopers met 200 transitiedenkers en -doeners waarmee wij werken aan een systeem waarin duurzaamheid, gezondheid, transparantie, eerlijke prijzen en perspectief voor de boer centraal staan.

Door de krachten te bundelen fungeren wij als uitdager van het huidige systeem. Samen streven we naar onze gezamenlijke missie: ‘Een gezond leven op een gezonde planeet’.

Lees hier meer over Transitiecoalitie Voedsel

TcV en de eiwittransitie

De doelstelling van Transitiecoalitie Voedsel op eiwittransitie, is in lijn met aanbevelingen uit de Transitieagenda Biomassa en Voedsel, de Gezondheidsraad, de Raad voor Leefomgeving en infrastructuur (RLI) en het klimaatakkoord, namelijk: een omslag in de consumptie van eiwitten van 60/40 dierlijk/plantaardig naar 40/60 in 2030 met als tussenstap 50/50 in 2025. De urgentie voor deze verandering is groot. Nederland consumeert en produceert te veel dierlijke eiwitten met gevolgen voor gezondheid, klimaat en dierenwelzijn.

Ondersteun onze oproep

Samen met een brede coalitie van wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties doen wij een oproep om Plantaardig het Nieuwe Normaal te maken. Deze oproep is gebaseerd op tal van rapporten en wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat deze verandering gunstig is voor het klimaat, gezondheid en dierenwelzijn. De oproep kan nog steeds ondertekent worden!

Kernteam eiwittransitie

Kennis en kunde is nodig om verandering teweeg te brengen. Continu wordt er gewerkt aan het versnellen van de eiwittransitie met de Kerngroep Eiwittransitie. Deze komt tweewekelijks bij elkaar. De organisaties die vertegenwoordigd zijn, en bijdragen, ieder vanuit hun eigen expertise, zijn de volgende: Sea First, Foodvalley NL, Voeding Leeft, Proveg, Natuur & Milieu, IUCN NL, Instituut voor Milieuvraagstukken – Vrije Universiteit, WWF-NL, GGD Haaglanden en Provincie Zuid-Holland, Feedback EU, Questionmark en de Dierencoalitie, TAPP Coalitie, Green Protein Alliance. Samen bundelen zij hun krachten om een omslag te maken in het landbouw- en voedselsysteem.