Volg ons op social media!

Home

Datum 2024 wordt binnenkort bekendgemaakt

Plant The
Future Diner

Initiatief van Transitiecoalitie Voedsel in samenwerking met Nieuwspoort en The Farm Kitchen tijdens de Dutch Food week

Plantaardig het Nieuwe Normaal!

In 2030 een verhouding van 60/40 plantaardige/dierlijke eiwitten op ons bord

Het Plant The Future Diner is een stakeholdersdiner dat ‘minder dierlijk en meer plantaardig’ steviger op de kaart wilt krijgen, onder de noemer van ‘Plantaardig het Nieuwe Normaal’. Doel: een 60/40 verhouding plantaardig/dierlijke eiwitten in 2030. Deze ambitie sluit aan bij de eerder uitgesproken ambitie in het klimaatakkoord en de Richtlijnen Gezonde Voeding van de Schijf van Vijf.

Plant The Future Diner 2023: “Plantaardig het Gezonde Normaal”

Op 12 oktober 2023 organiseerde de Transitiecoalitie Voedsel, in samenwerking met Nieuwspoort en The Farm Kitchen, de derde editie van het Plant The Future Diner. Tijdens deze avond was Plantaardig het Nieuwe Normaal, wederom het streven, maar dan wel gezond! De eiwittransitie is namelijk pas geslaagd als deze bijdraagt aan een gezonde planeet en aan gezonde eetpatronen. Tijdens het diner schoven 230 prominenten aan uit bedrijfsleven, politiek, (lokale) overheid, wetenschap, onderwijs en NGO’s, om in gesprek te gaan over hoe we Plantaardig het Nieuwe Normaal maken. Het diner bood een unieke gelegenheid om inzichten te delen en op te doen, verbindingen te leggen en samen verandering te realiseren.

Nieuw dit jaar was een inhoudelijk voorprogramma in de middag, voorafgaand aan het diner!

Lees meer over de actieagenda

Actieagenda eiwittransitie

Tijdens de tweede editie van het Plant The Future Diner werd input verzameld voor een actieagenda. Transitiecoalitie Voedsel wil in 2023 tot een actie-agenda eiwittransitie komen met de belangrijke stakeholders die actief met de transitie bezig zijn of zouden moeten zijn. Deze agenda bevat concrete doelstellingen en maatregelen om de transitie naar Plantaardig het Nieuwe Normaal te versnellen. Eind 2023 vindt een sessie plaats met 15 belangrijke stakeholders. Startpunt van die sessie is een gezamenlijke visie op de eiwittransitie. Voor deze visie willen we zo breed mogelijk draagvlak!

Wil je meelezen en/of wil je  bijdragen aan de actieagenda?
Neem dan contact op met Rianne van Zandbrink.

Lees meer over het tienpuntenplan

Tienpuntenplan

Tijdens de eerste editie van het Plant The Future Diner kwam een brede afvaardiging, vanuit bedrijfsleven, politiek, overheid, NGO’s, wetenschap en onderwijs bij elkaar. De 240 aanwezigen, vanuit meer dan 100 verschillende organisaties, gingen met elkaar aan tafel om te bepalen wat nodig is om plantaardig voedsel het nieuwe normaal te maken. De input vanuit de gevoerde gesprekken waren de basis voor het tienpuntenplan. Hierin staat wat de overheid kan doen richting bedrijfsleven, NGO’s, gemeenten en qua wet- en regelgeving om koplopers te steunen, de massa mee te krijgen en onderzoek te benutten om de eiwittransitie te versnellen. Het tienpuntenplan is als petitie op 8 maart 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer, namelijk aan de woordvoerders Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit alsook Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op 29 maart 2022 kwam minister Staghouwer met een brief over evaluatie voedselagenda en voedselbeleid naar buiten. Wij herkennen hierin veel punten van het tienpuntenplan. Niet in de minste plaats is de aanbeveling om met een visie te komen overgenomen. De minister stelt het doel om tot een verhouding van 50/50 plantaardige dierlijke eiwitten te komen in 2030. Nu is het zaak om te bespreken hoe dit concreet gemaakt kan worden in beleid vanuit de overheid en actie vanuit bedrijfsleven. Hierover gingen wij graag met elkaar in gesprek tijdens het diner in 2022.

Organisatie

Initiatiefnemer van het Plant The Future Diner is Transitiecoalitie Voedsel (TcV) in samenwerking met The Farm Kitchen en Nieuwspoort, tijdens de jaarlijkse Dutch Food Week. In 2023 vond de Dutch Food Week plaats van 7 tot en met 14 oktober. Het diner werd mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsoren BO Akkerbouw en TastyBasics en sponsoren Foodvalley NL, Triodos Bank, WWF-NL Cosun, Avebe en Agrifirm.

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van de Plant the Future Diners? Meld je dan vooral! Heb je vragen over Plant the Future Diners? Neem contact op met Jeroen.