Volg ons op social media!

Home

19 november 2024

Plant The
Future Diner

Initiatief van Transitiecoalitie Voedsel in samenwerking met 
Nieuwspoort en The Farm Kitchen

Van ideaal naar business met impact

Reserveer 19 november in uw agenda: De vierde editie van het Plant The Future Diner!

2024 is een bijzonder jaar voor ‘De eiwittransitie’. Want het is 50 jaar geleden dat de ‘start’ van de eiwittransitie werd ingeluid met de campagne ‘Een onsje minder vlees mevrouw’ in 1974. Inmiddels weten we dat de eiwittransitie veel meer is dan ‘een beetje minder vlees’. Waar het startte als een maatschappelijk ideaal is het nu een mondiale business- én een impact-case; economisch, ecologisch, maatschappelijk en gezond.

Wat maakt de eiwittransitie impactvol? En welke samenwerkingen kunnen zorgen voor de volgende stap in de transitie? Dat zijn de vragen die centraal staan tijdens dit diner.

Plantaardig het Nieuwe Normaal!

In 2030 een verhouding van 60/40 plantaardige/dierlijke eiwitten op ons bord

Het Plant The Future Diner is een stakeholdersdiner dat ‘minder dierlijk en meer plantaardig’ steviger op de kaart wilt krijgen, onder de noemer van ‘Plantaardig het Nieuwe Normaal’. Doel: een 60/40 verhouding plantaardig/dierlijke eiwitten in 2030. Deze ambitie sluit aan bij de eerder uitgesproken ambitie in het klimaatakkoord en de Richtlijnen Gezonde Voeding van de Schijf van Vijf.

Lees meer over de actieagenda

Actieagenda eiwittransitie

Tijdens de tweede editie van het Plant The Future Diner werd input verzameld voor een actieagenda. Transitiecoalitie Voedsel wil in 2023 tot een actie-agenda eiwittransitie komen met de belangrijke stakeholders die actief met de transitie bezig zijn of zouden moeten zijn. Deze agenda bevat concrete doelstellingen en maatregelen om de transitie naar Plantaardig het Nieuwe Normaal te versnellen. Eind 2023 vindt een sessie plaats met 15 belangrijke stakeholders. Startpunt van die sessie is een gezamenlijke visie op de eiwittransitie. Voor deze visie willen we zo breed mogelijk draagvlak!

Wil je meelezen en/of wil je  bijdragen aan de actieagenda?
Neem dan contact op met Marjolijn Heslinga.

Lees meer over het tienpuntenplan

Tienpuntenplan

Tijdens de eerste editie van het Plant The Future Diner kwam een brede afvaardiging, vanuit bedrijfsleven, politiek, overheid, NGO’s, wetenschap en onderwijs bij elkaar. De 240 aanwezigen, vanuit meer dan 100 verschillende organisaties, gingen met elkaar aan tafel om te bepalen wat nodig is om plantaardig voedsel het nieuwe normaal te maken. De input vanuit de gevoerde gesprekken waren de basis voor het tienpuntenplan. Hierin staat wat de overheid kan doen richting bedrijfsleven, NGO’s, gemeenten en qua wet- en regelgeving om koplopers te steunen, de massa mee te krijgen en onderzoek te benutten om de eiwittransitie te versnellen. Het tienpuntenplan is als petitie op 8 maart 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer, namelijk aan de woordvoerders Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit alsook Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op 29 maart 2022 kwam minister Staghouwer met een brief over evaluatie voedselagenda en voedselbeleid naar buiten. Wij herkennen hierin veel punten van het tienpuntenplan. Niet in de minste plaats is de aanbeveling om met een visie te komen overgenomen. De minister stelt het doel om tot een verhouding van 50/50 plantaardige dierlijke eiwitten te komen in 2030. Nu is het zaak om te bespreken hoe dit concreet gemaakt kan worden in beleid vanuit de overheid en actie vanuit bedrijfsleven. Hierover gingen wij graag met elkaar in gesprek tijdens het diner in 2022.

Organisatie

Initiatiefnemer van het Plant The Future Diner is Transitiecoalitie Voedsel (TcV) in samenwerking met The Farm Kitchen en Nieuwspoort.

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van de Plant the Future Diners? Meld je dan vooral! Heb je vragen over Plant the Future Diners? Neem contact op met Ivonne Pappot.