Volg ons op social media!

Over het diner

Het Plant The Future Diner

Het Plant The Future Diner is een stakeholders diner dat ‘minder dierlijk en meer plantaardig’ steviger op de kaart zet onder de noemer van ‘Plantaardig het Nieuwe Normaal’. Het doel: een 60/40 verhouding plantaardig/dierlijke eiwitten in 2030. Deze ambitie sluit aan bij de eerder uitgesproken ambitie in het klimaatakkoord en de Richtlijnen Gezonde Voeding van de Schijf van Vijf.

Nu het niet langer de vraag is óf we de transitie naar een minder dierlijk en meer plantaardig eetpatroon moeten maken, ontstaat ruimte om in te zoomen op de nuances. De derde editie richtte zich dan ook op de vraag: hoe zetten we op die manier in op de eiwittransitie dat het niet alleen gaat over de plenaire grenzen, maar dat het óók onze gezondheid ten goede komt (first time right)? Dit is volgend op de eerste editie die zich vooral richtte op het (politiek) agenderen van de eiwittransitie en het tweede diner dat inging op het hoé; de rol van de voedselomgeving en van de gehele keten.

Tijdens het Plant The Future Diner 2023 werd al snel duidelijk: iedereen is nodig voor een omslag naar een gezonder eetpatroon. Meer plantaardige consumptie biedt enorme kansen voor gezonde eetpatronen. De consensus was dat een systeemverandering vereist is, waarbij alle partijen betrokken moeten zijn, met de overheid die moet zorgen voor een gelijk level playing field. Voorbeelden om de eiwittransitie te versnellen waren er genoeg: afschaffing btw op groente en fruit, stop met reclames voor ongezonde producten in de supermarkt en biedt werknemers een gezonde, duurzame en dus plantaardige lunch aan op het werk. Dit zijn maatregelen waar ook Transitiecoalitie Voedsel voor pleit in haar tienpuntenplan.

Deelnemen in 2022?

Wil je op de hoogte gehouden worden? 

Het diner

Hoe Plantaardig het Nieuwe Normaal smaakt, proef je met het driegangendiner ontwikkeld én bereid door dé groentechef, Jonathan Karpathios. Met zijn team van The Farm Kitchen en met het team van Nieuwspoort zet hij een driegangendiner neer: lokaal, seizoensgebonden, duurzaam geproduceerd en heel erg lekker. Dit diner is geheel plantaardig om te laten proeven dat plantaardig naast gezond en duurzaam ook nog heerlijk is.

Nieuw in 2023 was een inhoudelijk voorprogramma, voorafgaand aan het diner. Tijdens het voorprogramma activeerden we de smaakpapillen en andere zintuigen met diverse nationale en internationale keynote-sprekers. Tijdens het diner gingen we aan tafel verder met elkaar in gesprek rond het thema “Plantaardig het Gezonde Normaal”.

In gesprek

Tijdens het Plant The Future Diner kiezen de aanwezige organisaties vooraf een gespreksonderwerp voor aan hun eigen tafel. Het gespreksonderwerp heeft te maken met hoe de omslag naar een meer plantaardig eetpatroon kan worden versneld. Voor het Plant The Future Diner 2023 nodigden we organisaties uit om aan een eigen tafel een tafelthema te kiezen rond het hoofdthema “Plantaardig het Gezonde Normaal”: hoe zetten we op die manier in op de eiwittransitie dat het niet alleen gaat over de planetaire grenzen, maar dat het ook onze gezondheid ten goede komt? Hoe doen we dit First Time Right?

Op basis van het thema van het diner nodigt u als organisatie 8 gasten uit met wie u het gesprek aan wilt gaan over hoe de omslag naar een meer plantaardig eetpatroon versneld kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan collega-bedrijven, wetenschappers, ambtenaren, Tweede Kamerleden, maar ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, financiële organisaties en of uit de landbouwwereld.

Uitkomsten van het gesprek worden opgehaald en worden als input gebruikt voor het streven van Transitiecoalitie Voedsel.

 

“Het diner heeft als doel om vanuit een positieve boodschap met iedereen die betrokken is bij de eiwittransitie het gesprek aan te gaan hoe we Plantaardig het Nieuwe Normaal kunnen maken”, aldus Natascha Kooiman, initiatiefnemer van het diner.

 

Programma

Tijdens de Plant The Future Diners zorgt een inspirerend programma voor voer voor de geest. Elke keer werken we aan een prachtige invulling van het programma om de aanwezige op verschillende fronten te prikkelen. Benieuwd naar de sprekers in 2021, 2022 en 2023? Bekijken dan onze terugblikken.

Sponsoren

Initiatiefnemer van het Plant The Future Diner is Transitiecoalitie Voedsel (TcV) in samenwerking met The Farm Kitchen en Nieuwspoort, tijdens de jaarlijkse Dutch Food Week. Het diner werd in 2023 mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsoren BO Akkerbouw en Tasty Basics en sponsoren Foodvalley NL, Triodos Bank en WWF-NL.

Wat hebben we gedaan in 2021, 2022 en 2023?

Op 12 oktober 2023 organiseerde Transitiecoalitie Voedsel (TcV) het derde Plant The Future Diner in samenwerking met Nieuwspoort en The Farm Kitchen. Het diner vond wederom plaats tijdens de Dutch Food Week. Deze editie werd mede mogelijk gemaakt door BO Akkerbouw, TastyBasics, Triodos Bank, WWF-NL, Foodvalley NL, Avebe, Cosun en Agrifirm. Tijdens het diner gingen vertegenwoordigers uit wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven, agrariërs, landelijke en regionale overheden, politiek en NGO’s met elkaar in gesprek hoe Plantaardig het Gezonde Normaal kan worden. Bovendien gaven we aandacht aan een actieagenda voor de eiwittransitie, die Transitiecoalitie Voedsel samen met belangrijke stakeholders aan het bouwen is. Een belangrijk onderdeel van deze actieagenda is de value case.

Tijdens het Plant The Future Diner 2021 zijn aanbevelingen opgehaald bij de 240 aanwezigen waarmee is gekomen tot een tienpuntenplan met handvaten voor beleid om de eiwittransitie te versnellen. Inmiddels is de eerste van deze punten gerealiseerd: een visie op de eiwittransitie: een 50/50 verhouding in ons eetpatroon. Nu is het zaak om tot concrete invulling te komen van het inmiddels gestelde doel door de politiek.

Tijdens het diner in 2022 gingen de 230 aanwezigen in gesprek om tot die concrete invulling te komen. Als onderdeel daarvan vonden we breder draagvlak voor 5 punten uit het tienpuntenplan voor versnelling van de eiwittransitie dat we in 2022 presenteerden aan de Tweede Kamer. Aan het eerste punt, een visie op de eiwittransitie, werd gehoor gegeven met de 50/50 uitspraak van ex-minister Staghouwer. Actie op de vijf punten die tijdens het diner in 2022 door politiek en bedrijfsleven werden behandeld, is ons streven voor 2023.