Volg ons op social media!

Terugblik: Plant The Future Diner 2023

De derde editie van het Plant The Future diner, op 12 oktober 2023 in Nieuwspoort, was wederom een groot succes. Op initiatief van de Transitiecoalitie Voedsel kwamen meer dan 230 stakeholders uit het bedrijfsleven, banken, supermarkten, boeren, wetenschap, NGO’S en politici samen om te praten over hoe we Plantaardig het Gezonde Normaal kunnen maken. Nieuw tijdens dit Plant The Future Diner was een inhoudelijk voorprogramma waarin we geïnspireerd werden door sprekers met verschillende visies. Gespreksleider Harm Edens probeerde in het middagprogramma helder te krijgen wie de transitie naar een gezonder plantaardig voedingspatroon moet trekken en wat daarvoor nodig is. De consensus was dat een systeemverandering vereist is, waarbij alle partijen betrokken moeten zijn, met de overheid die moet zorgen voor een gelijk level playing field. In de avond, onder het genot van een plantaardig driegangenmenu van Jonathan Karpathios, chef van The Farm Kitchen, gingen de gesprekken voort aan thematafels. Dit werd kort onderbroken door het aanbieden van het WEcR-rapport Maatschappelijke Impact Eiwittransitie, onderdeel van de value case, aan minister Piet Adema van LNV, door Natascha Kooiman.

Sprekers

Natascha
Kooiman

Wendy
Walrabenstein​

André
Hoogendijk

Piet
Adema

Charlotte
Linnebank

Lili Genee
Pirayesh

Jaap
Korteweg

Petra
Verhoef

Bodine Baan
-van Klaveren

Sasha
Verbruggen

Jan
Buining

Lucas
Simons

“De eiwittransitie is pas echt geslaagd als deze bijdraagt aan een gezonde planeet en aan gezonde eetpatronen. Ik noem dat, first time right. Gezondheid is een enorme kans voor de eiwittransitie en eiwittransitie is een enorme kans voor onze gezondheid.” – Natascha Kooiman, kwartiermaker eiwittransitie en voedselomgeving bij Transitiecoalitie Voedsel

Natascha
Kooiman

Minister Adema

De toespraak van Piet Adema, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inspireerde de tafels tot het zoeken naar wegen om de eiwittransitie zowel aan de consumptie- als aan de productiezijde te sturen. Ook ontving Piet Adema het her WEcR-rapport Maatschappelijke Impact Eiwittransitie van Natascha.

Jaap Korteweg

Keynote speaker van de middag was Jaap Korteweg, oprichter De Vegetarische Slager en Those Vegan Cowboys, die een bredere plaatje schetste van de eiwittransitie. Volgens Jaap is de eiwittransitie een belangrijke transitie om tot een houdbaar voedselsysteem te komen. Helaas wordt het gezondheidsaspect binnen de eiwittransitie vaak vergeten. “Maak duidelijk dat vegetarisch gezonder is. Meer plantaardig eten leidt tot minder diabetes en minder hart- en vaatziekten.” Zegt Jaap. Niet alleen door het eten van meer plantaardig voedsel worden we gezonder, maar ook door minder veestapel in onze omgeving, met als gevolg het verminderen van zoönosen.

The Farm Kitchen is partner van het Plant The Future Diner. Zij hebben als missie: nurturing good soil, good food, good people. Tijdens het evenement overhandigde Jonathan Karpathios het gloednieuwe kookboek “Earth’s Own Cuisine” van The Farm Kitchen aan minister Piet Adema, en alle aanwezigen kregen een exemplaar mee naar huis.

Jonathan Karpathios

Sascha Verbruggen

Tijdens het eerste panel vertelde Sascha Verbruggen, kinderarts bij het Erasmus MC, over de inspanningen van het Erasmus MC-ziekenhuis om het voedselaanbod gezonder en duurzamer te maken, en benadrukte de belangrijke rol die de eiwittransitie hierin speelt. “Veel onderzoek heeft al aangetoond dat een meer plantaardig, en vooral minder vleesgedreven voeding eten, een impact heeft op een aantal luxeziektes, zoals kanker, diabetes, obesitas, hart – en vaatziektes.

Wendy Walrabenstein, van PAN Nederland, nam ons mee in de wereld van wetenschappelijk onderzoek naar de genezende werking van plantaardige voeding. Plantaardige voeding vormt namelijk een onderdeel van behandeling van verschillende ziektebeelden, zoals reumatoïde artritis. Ze benadrukte dat plantaardige voeding belangrijk is voor onze gezondheid, met een toevoeging dat: “We moeten wel de waarheid op tafel leggen, maar het moet geen betutteling zijn”. – Wendy Walrabenstein, PAN Nederland

Wendy Walrabenstein

Charlotte Linnebank

Charlotte Linnebank, directeur Questionmark, legde de link tussen voedselomgeving en voedselconsumptie. Het is een ingewikkeld proces om mensen ertoe te brengen om vaker vlees en zuivel in te ruilen voor plantaardige voeding. “Dat komt omdat consumptie van dierlijke producten verankerd zit in ons systeem”, gaf ze aan. “Het zit in onze hele cultuur; er zijn zóveel partijen bij betrokken.” Volgens Charlotte Linnebank hebben we een systeemverandering nodig om te zorgen voor een succesvolle eiwittransitie, waarbij alle partijen een bijdrage leveren.

Petra Verhoef, directeur van het Voedingscentrum, vertelde over de aanpak van het Voedingscentrum in de eiwittransitie. Voedingscentrum vindt het belangrijk dat de eiwittransitie op een gezonde manier geïmplementeerd wordt. Ze pleitte ook voor een aanpassing van de eetomgeving, structurele voedseleducatie en gratis gezonde schoollunches. Ook stelde ze: “De eiwittransitie is voor mij pas geslaagd als die de voedingskloof kan verkleinen”.

Petra Verhoef

Jan Buining

Jan Buining, oprichter van TastyBasics, vertelde hoe TastyBasics zich inzet voor de gezonde eiwittransitie door gezonde plantaardige producten aan te bieden. Hij benadrukte het belang van voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen, en het vermijden van lege calorieën.

André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw, vertelde hoe de Nederlandse akkerbouw een grote kans biedt voor een gezonde eiwittransitie.  Daarbij is het belangrijk dat plantaardige landbouwsectoren meer verbinding zoeken met de gezondheidssector.

Andre Hoogendijk

Lili Genee Pirayesh

Lili Genee Pirayesh van Vullen of Voeden vertelde over een project in Barendrecht waar onder andere scholen aan meewerken om kinderen gezonder te laten eten en meer te bewegen.

Bodine Baan vertelde hoe ze bij het tuinbouwbedrijf Koppert Cress zelf het goede voorbeeld geven. Ze bieden hun medewerkers elke dag gratis gezonde lunch aan. “Wij geloven dat er dan een verandering komt”, vertelde ze. Ze zien dat door het geven van het goede voorbeeld hun medewerkers ook buiten de werktijden gezonder gaan eten.

Bodine Baan

Lucas Simons

Lucas Simons nam ons mee in de theorie achter de eiwittransitie: hoe werkt een transitie nou precies en waar in de wittransitie zijn we nu? Na fases van inertie en van pilots en projecten is nu de derde fase bereikt waarin partijen gaan samenwerken. De Transitiecoalitie Voedsel speelt daarin een belangrijke rol.

Deelnemers

De deelnemende organisaties worden hiernaast weergegeven:

Terugblik 2023